Görme EngellilerDerslik Sayısı: 4
Öğretmen Sayısı: 7
Öğrenci Sayısı: 102

EKO OKULLAR PROJESİ

  Eko Okullar Programı´nda yer alacak öğrencilerimiz hem çevre konularında bilgi edinecekler hem de sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna da hizmet ederek ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda bilinçlendirmede etkin rol oynayacaklardır. Uzun ve verimli bir program olan Eko-Okullar Programı kapsamlı bir okul aktivitesidir. Sürdürülebilir kalkınmanın hem çevresel, hem sosyal, hem de ekonomik boyutlarıyla ilişkilidir. Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar daha kalıcı olacağından  çevreye duyarlı davranışlar sergileyen bireyler yetiştirmiş olmak programın ana hedefidir. Eko-Okullar Projesi öğrencilerimize çevre konusunda olduğu kadar, yaşamlarında ömür boyu kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrencilerimiz bu proje ile; - Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir - Grup çalışmasına alışır - Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir - İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir - Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlığı önlenir - Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir - Somut öğrenme yolu ile öğrendiklerini karşılaştırır - Diyalog kurabilme becerileri gelişir - İyi bir yurttaşlık eğitimi alır - Çevre bilinci %80 artar - Çevreye yönelik olumlu tutumu %80 artar - Okulda yaptığı çalışmaları çevresinde de uygulamaya başlar - Her aşamadaki etkinliğe ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği artar - Temizlik ve düzeni sürekli kılar - Okulunu sahiplenir   Siz değerli velilerimizin ve paydaşlarımızın destekleri ve katılımları bizi mutlu edecek, hedeflerimizi ulaşılabilir kılacaktır.